Honung

24.01.2021


Det blev dags att byta honungsleverantör och valet föll på honung från Dåderö gård här på Mörkö. Honungen används främst till att laga Maries goda chokladsås samt som en del i galetten Nr.12 Mer om deras honung finns att läsa på deras hemsida, men jag har valt att klippa in delar nedan;

   "Dåderö Gårds honung är helt utan tillsatser och inte uppvärmd inför tappningen. Vi försöker driva biodlingen så naturligt och miljövänligt som möjligt, bina får själva dra upp sina nya drottningar och vi varken märker eller vingklipper våra drottningar. Vi driver verksamheten enligt ekologiska principer, men har ingen miljöcertifiering då den byråkratiska kostnaden är för hög i förhållande till verksamhetens storlek.

Honungen är resultatet av binas insamling och bearbetning av blommornas nektar. Miljontals blombesök krävs av bina för en 500 grams-burk.
Under våren och sommaren utvecklas samhället i bikupan från omkring 10 000 bin till 80 000 när samhället är som störst i början på juli.
Under juni, juli och augusti är det dags att börja slunga för att få ur honungen från ramarna. Det är nu den slitigaste perioden av biodlingen tar vid och all honung skall transporteras från bigårdarna för att slungas, silas, röras och sedan tappas på burk.

Vi har länge haft tankar på att ägna oss åt biodling, då det både ger god och nyttig honung och för att bina är nödvändiga för pollinering av våra grönsaker, bärbuskar och fruktträd. Nu har tankarna gjorts till verklighet och vi startade en småskalig verksamhet för 5 år sedan med biodling på vår gård. Verksamheten har därefter långsamt utökats och vi har nu inriktat vår försäljning till olika delikatessbutiker och restauranger under hela året."

Källa: https://www.daderogard.se/